אירכוב מספר טלפון עסקי

זקוקים למספר נייד נוסף?

אצלנו בטלמסג' ניתן לקבל מספר נייד נוסף לוואטסאפ. אנו מאפשרים 2 מספרי טלפון על גבי מכשיר אחד – כך שלמעשה יש לכם מספר נוסף על אותו סים.

צור הפרדה מלאה בין השימוש העסקי לשימוש הפרטי בטלפון.
אפשרות להקליט ולשמור את כל השיחות וההודעות המתקבלות או נשלחות במספר העסקי.
אפשרות להריץ WhatsApp נוסף בטלפון עם המספר העסקי, אתם מקבלים מספר נוסף לוואטסאפ.
המספר העסקי נשאר עם הארגון גם אם העובד/ת עוזבים – המידע, השיחות וההודעות ששלח נשמרים.

 • אנחנו מקצים עבורך מספר טלפון נייד אמיתי ממפעיל סלולרי.
 • המספר הינו וירטואלי ומקושר לאפליקציה המתוקנת בטלפון הנייד של העובד (iOS או Android ).
 • המספר הווירטואלי משמש כמספר העסקי בנייד של העובד.
 • מבוצעת הקלטה וארכוב כל תכתובות ה SMS/MMS שמתנהלות במספר זה.
 • מבוצעת הקלטה וארכוב של כל שיחות הטלפון שנעשות עם מספר זה.
 • ניתן להעביר את השיחות וההודעות למייל יעודי, למערכת אירכוב אירגונית או לשמור אותן באתר שלנו.
 • השירות עומד בתקינה לרגולציות בנקאיות, ממשלתיות וברמות אבטחה ועמידה בנהלי ביקורת.
 • חיפוש ומעקב אחר הודעות ושיחות לפי מספר טלפון, דואר עובד או תוכן, תאריך/שעה ועוד.
 • הלקוחות משתמשים בנייד רגיל או WhatsApp רגיל – אין צורך של התקנת אפליקציה מצד הלקוח.

השימוש במספר נייד נוסף לוואטסאפ מתאים למי שצריך:

 • להוסיף תקשורת מנוהלת עם לקוחות, מטופלים, שותפים ועוד.
 • לנטר, לנהל ולארכב את התכתובת והשיחות בנייד בדומה לניטור תכתובת דואר אלקטרוני.
 • אפשרות לקבלת מספר עסקי במגוון מדינות בחו"ל, או מספר מספרי טלפון המופנים לנייד אחד.
 • מתאים לאירגונים העובדים ב BYOD (טלפונים פרטיים המשמשים עובדים לעבודה) ומאפשר שליטה על התכתובות עם לקוחות ושותפים.
 • אם אתם רוצים לארכב תעבורת של הניידים במערכת האירכוב הארגונית שלכם.
 • אם אתם רוצים להקליט שיחות ולשמור הודעות.
 • מגוון רחב של דוחות וניטור מערכת וקישורים לרוב מערכות הארכיון והניתור הנפוצות.

 

מספר נייד נוסף לוואטסאפ על אותו סים

מספר נייד נוסף לוואטסאפ על אותו סים

לקבלת הצעות ייחודיות, והתאמת חבילה לצרכיכם,
מלאו את הטופס.