הפצת הודעות

שלח וקבל הודעות בכל מקום בכל אמצעי הקשר SMS, MMS, פקסים, הודעות קוליות ואימליים במגוון ממשקים

שלחו וקבלו הודעות כולל MMS, SMS הודעות IP, הודעות קוליות ופקס מהאינטרנט, דוא”ל, או באמצעות ממשקי ה- API החזקים שלנו. הגיעו לקהל היעד שלכם באמצעות מסרים מותאמים אישית בעזרת הפתרונות החזקים והיעילים שלנו.

השתמשו בשילוב של יישומיי המערכת בממשקים הידניים והאוטומטיים וממשקי API. טכנולוגיות פשוטות לשימוש שמציעות משלוח רב-ערוצי באמצעות MMS, SMS, שיחות קוליות, פקסים, הודעות דוא”ל והודעות Push ל- IP לאפליקציות.

יהיו אשר יהיו דרישותיכם, השתמשו במערכת הפצת הודעות שלנו והעבירו כל תוכן כדי לפתח מערכות יחסים וליצור מעורבות.

בדקו את איזור המפתחים שלנו

Get up and running with our API docs and resources for REST, SOAP, HTTP, XML & more.

customers

חלק מהלקוחות שסומכים עלינו


טלמסג’ מספקת מערכות קריטיות להפצת הודעות רב ערוצית. אנו מייעלים את דרכי ההתקשרות בין לקוחות עובדים ומערכות. הצטרף לשירות שלנו וקבל תמיכה 24x7x365.

לקבלת הצעות ייחודיות, והתאמת חבילה לצרכיכם,
מלאו את הטופס.